Alman vatandaşlığı

  • 2000 yılından itibaren Alman vatandaşı olmayan ebeveynlerden birisinin Almanya'da en az 8 yıldır ikamet ediyor olması ve doğan çocuğunda Almanya'da doğmuş olması şartıyla, çocuk doğumundan itibaren Alman vatandaşlığını kazanır. Bu durumda olan çocuklar hem ebeveynlerinin vatandaşlığını, hem de Alman vatandaşlığını birlikte kazanırlar, ancak opsiyon kuralı kapsamında 23 yaşına kadar bir seçim yapmak zorundadırlar. Belirli şartların yerine getirilmesi halinde bu kişiler seçme zorunluluğundan muaf tutulmaktadır. 2000 yılından önce doğan kişilerde ise, Almanya'da doğmuş olmak Alman vatandaşlığının kazanılmasını gerektirecek bir sebep değildir. Ebeveynlerden birisinin doğum anında en az Alman vatandaşı olması durumunda, çocuk Alman vatandaşlığını kazanır. Bunların dışında Almanya doğumlu olan, fakat yukarıdaki şartları yerine getirmeyen bir kişiler, Alman Vatandaşlık Kanunun 14. Maddesi uyarınca başvuru yaparak Alman vatandaşlığını kazanmalarını haklı kılacak nitelikte Almanya ile bağlantılarının olduğunu ve bağlarının devam ettiğini ispat etmeleri durumunda Alman vatandaşlığına yetkili makamın takdir yetkisi çerçevesinde kabul edilebilirler.

  • Kural olarak doğum anında Alman vatandaşı olan bir ebeveynin doğan çocuğu, nerede doğarsa doğsun, Alman vatandaşlığını kazanır. Ancak bu kurala 2000 yılında yapılan bir düzenleme ile Almanya dışında doğan Alman vatandaşı ebeveynlerin yine Almanya dışında doğan çocukları için bir istisna getirilmiştir. Söz konusu düzenlemenin, Almanya dışında doğan ve Almanya dışında yaşayan Alman vatandaşlarının yine Almanya dışında doğan çocuklarının Alman vatandaşlığını nesilden nesile alt soylara aktarmalarını önlemek amacıyla getirildiği düşünülmektedir. Söz konusu istisna "Almanya'da doğan kişileri" ilgilendirmemektedir. 31.12.1999 Almanya dışında doğan ve halen Almanya dışında ikamet eden bir Alman vatandaşının, yine Almanya dışında bir çocuğunun dünyaya gelmesi durumunda, doğan çocuğun Alman vatandaşlığını kazanabilmesi için en geç 1 yıl içerisinde Alman makamlarına doğum bildiriminde ve tescil talebinde bulunulması gerekmektedir. Aksi taktirde çocuk Alman vatandaşlığı hakkını kaybeder. Vatansızlığa ilişkin hükümler saklıdır.