VERGİ HUKUKU VE CEZALARI

Anayasanın 73. Maddesi ile herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlü tutulmuştur. Uygulama alanının genişliği ve sık değişen Vergi mevzuatı nedeni ile özel uzmanlık gerektiren bu alan, ayrıca kamu maliyesi alanında da teknik bilgiye sahip olunmasını zorunlu kılmaktadır. Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında ki Kanun, vergi hukukunun temel kanunları olup bunlar dışında da birçok özel kanuni düzenlemeler mevcuttur.

Büromuz, Vergi Hukuku ile ilgili davaların takibini yapmakta, Avukatlarımız gerçek ve tüzel kişilere, her türlü vergi uyuşmazlığı ile ilgili hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

Bu çerçevede sunulan hizmetlerden bazıları aşağıda sayılmaktadır;

–    Hatalı tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin iptali için dava açılması,
–    Hata Düzeltme yoluna başvurulması,
–    Şikayet yoluna başvurulması
–    Cezalarda indirim talebinde bulunulması
–    Pişmanlık dilekçesi verilmesi
–    Vergi dairesi nezdinde tarh öncesi ve tarh sonrası uzlaşma görüşmelerinin yürütülmesi,
–    Vergi ziyaı ve kaçakçılık cezalarının iptali için idari başvuruların yapılması,
–    Rapor Değerlendirme Komisyonunda (RDK) dinlenilme talebinde bulunulması
–    Takdir komisyonu kararlarına karşı itiraz ve dava takipleri,
–    6183 sayılı kanun kapsamında gönderilen ödeme emirlerinin iptali için dava açılması,
–    Vergi cezalarının / Vergi Ceza İhbarnamelerinin iptali için dava açılması,
–    Ödeme emrine karşı dava açılması
–    Ek tahakkuk kararlarına itiraz edilmesi,
–    Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’ndan (GTİP) kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü.
–    Vergi Usul Kanunun 359 uncu maddesi kapsamında hapis cezası istemine karşı savunma gerçekleştirilmesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.