Ceza Avukatı

Hukuk sistemimizde özel bir tanımı bulunmayan ceza avukatı, halk arasında ceza davalarına bakan ve ceza hukuku alanındaki müvekkillerini temsil eden avukatlar için kullanılan bir terimdir. 

Ceza Avukatı, bir suçla itham edilen müvekkilini savunur ve mahkemeye sanıkların masumiyetinin değerlendirmesinde yardımcı olur. Hızlı tempolu bir uygulama alanıdır ve bu nedenle profesyonelce takip edebilmek için etkili pratik eğitim gerektirir. Ceza avukatı olmak için baskı altında çalışabilmek ve düşünebilmek çok önemlidir. Ceza hukuku çok fazla araştırma ve delil toplamayı gerektirir.

Ağır Ceza Mahkemelerinde Görülen Davalar

Hukukun önemli bir kısmını kaplayan ağır ceza mahkemelerinde görülen davalar Ceza Muhakemeleri Kanunu ve sair kanunlar saklı kalmak suretiyle, Türk Ceza Kanununda belirtilen irtikap suçu, yağma suçu, nitelikli dolandırıcılık suçu, kasten adam öldürme suçu, örgütlü suçlar, soykırım suçu, işkence suçu, cinsel saldırı suçu, çocukların cinsel istismarı suçu ve daha bir çok suça bakar. Bununla birlikte, ağırlaştırılmış müebbet, müebbet hapis ve on yıldan uzun süreli hapis cezasını gerektiren suçlara dair davalar da ağır ceza avukatının görev alanı içerisinde ağır ceza mahkemelerinde görülürler.

Ceza Avukatının Çalışma Alanları

Ceza mahkemelerinin görev alanına giren her davada ceza avukatları görev alabilir. Cinsel saldırı, cinsel istismar, işkence, kasten yaralama, tehdit, hırsızlık, hakaret, konut dokunulmazlığını ihlal, yağma, kasten öldürme, taksirle öldürme, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, örgüt, işkence, soykırım, parada sahtecilik suçları ile ilgili davalarda görev alan avukatlar ceza avukatlarıdır.

Ağır ceza davalarında avukat tutma zorunluluğu

Kural olarak, Türk Hukuk Sisteminde avukatla temsil olma zorunluluğu yoktur. Günümüzde ağır ceza avukatlarının ücretlerinin nispeten yüksek olması nedeniyle davalarda tecrübeli bir avukatla savunulamamanın eksikliği telafisi olmayan hak ve menfaat kayıplarına neden olabilir. Bunun önüne geçmek için bazı ağır ceza davalarında ve durumlarda CMK tarafından ayrı bir düzenleme yapılmış ve ağır ceza mahkemesinde yargılanan bir sanığın avukatla temsil edilmesi kanunlarımızca zorunlu tutulmuştur.

Hakkınızda bir soruşturma veya kovuşturma açıldıysa, mutlaka bu konuda bir avukattan destek alın.
Bu konuda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.