1136 sayılı Avukatlık Kanunun 2 ve 56. maddeleri ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu 89.maddesi uyarınca gerçek ve tüzel kişilerin hukuki iş ve işlemlerini yargı organlarında ve icra dairelerinde vekalet yoluyla takip ettirebilmesi için bir avukata veya avukatlara vekalet vermesi zorunludur. Yargı organlarında veya icra dairelerinde iş takibi için avukat veya avukatlar dışındaki kişi veya kişiler lehine çıkartılan vekalet geçerli değildir.

Yine aynı şekilde Alman Federal Alman Avukatlık Yasası (BRAO) kapsamında Avukatların yapacakları iş ve işlemler için Avukata yazılı bir vekaletname sunulması zorunludur.

AVUKAT VEKALETNAMESİ ÇIKARTILMASI

  1. Türkiye’den ya da Almanya’dan Türkiye’deki işlemler için çıkarılacak Vekaletnameler için;
    talebiniz üzerine tarafınıza bildireceğimiz özel bilgilerle, Türkiye’de iseniz bir bölgedeki noterlikten, yurt dışında iseniz bağlı bulunduğunuz Türk Konsolosluğundan “Avukat Vekaletnamesi” çıkartılması gerekmektedir.

  2. Boşanma, nafaka, tanıma ve tenfiz davaları için çıkartılacak vekaletnameler ÖZEL YETKİ (AÇIK YETKİLENDİRME) ve FOTOĞRAF içermelidir. Ayrıca boşanma ve nafaka davaları için çıkartılacak vekaletnameler iki nüsha çıkartılmalıdır. Tapu devri amacıyla çıkartılan vekaletnamelerde fotoğraf içermek zorundadır. Bu hususa özellikle dikkat edilmelidir.
  3. Türkiye’den ya da Almanya’dan Almanya’daki işlemler için çıkarılacak Vekaletnameler için;
    “Ekteki Vekaletname” okunup imzalandıktan sonra,fotokopisi önceden faks veya e-posta yoluyla gönderilmek şartıyla, orjinali postaya verilip büromuza gönderilecektir. Almanya’daki işlemler için Noter kanalıyla Vekaletname çıkartılmasına gerek yoktur.