Yurtdışından getirilen araçlara 31.12.2021’e kadar yeniden giriş yapma hakkı tanındı.

TÜRKİYE’DE BULUNAN YABANCI PLAKALI ARAÇ SAHİPLERİNE MÜJDE !
Yurtdışından getirilen araçlara ve sahiplerine 31.12.2021’e kadar 185 günden fazla yurtdışında bulunmuş olma koşulu aranmaksızın araçlarıyla yeniden giriş yapma hakkı tanındı.

13 Ekim 2020 tarihli ve 3081 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile “4458 sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yürürlüğe konulmuştur. Karara buradan ulaşabilirsiniz.

Bu kararın 6 ıncı maddesi ile, 4458 sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar’a “Geçici Madde 3” eklenmiştir.

MADDE 6– Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışında yerleşik olma şartının sağlanamaması

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapan yurt dışında ikamet eden kişilerden Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışına çıkamayanların, 31/12/2021 tarihine kadar taşıtlarıyla Türkiye Gümrük Bölgesine tekrar girişlerinde, giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az yüz seksen beş gün Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunma koşulu aranmaz.

Dolayısıyla, yurt dışından yabancı plakalı kişisel kullanıma mahsus araçlarıyla giriş yapan, pasaportuna 24 ay Türkiye’de aracı kullanma süresi işlettiren, giriş yaptığı tarihte yurt dışında yerleşik olma (giriş yapılan tarihten geriye dönük olarak 185 günden fazla Türkiye Cumhuriyeti dışında kalmış olma) şartını sağlayan kişilerin, Covid-19 salgını nedeniyle yurtdışına çıkamamaları durumunda, 31.12.2021 tarihine kadar taşıtlarıyla Türkiye Cumhuriyetine yeniden girişlerinde, yeniden giriş tarihinden geriye doğru bir yılda 185 günden fazla yurt dışında bulunmuş olma koşulu aranmaz.

Dolayısıyla bu kişiler araçlarıyla Türkiye’den çıktıktan sonra, yurt dışında en az 185 günden fazla bulunmuş olma koşulları aranmaksızın, Türkiye’ye araçlarıyla birlikte yeniden giriş yapabilirler.

Kaynak: www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201014-10.pdf

Av. C. Erdi SARI