Değerli okuyucularımız,

bildiğiniz üzere 1950 veya sonrasında Kuzey Makedonya Cumhuriyetinde (eski adıyla Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’ne bağlı Makedonya özerk bölgesinde) doğup, Türkiye’ye göç eden kişiler “anavatana göç etmiş ve yugoslavya vatandaşlığı haklarından feragat etmiş” olmaları sebebiyle Makedonya vatandaşlığına başvuramıyordu.

“Anavatana göç etmiş” ibaresinin  29.07.2021 tarihinde Kuzey Makedonya Meclisinde 57 milletvekilinin “evet”, 32 milletvekilinin ise “hayır” oyu ile Kuzey Makedonya Vatandaşlık Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasından kaldırılması ile birlikte, Kuzey Makedonya Göçmeni olan kişilere yeniden vatandaşlığa başvurma yolu açıldı.

Böylece Kuzey Makedonya Cumhuriyeti 1950 ve sonrasında Türkiye’ye göç eden kişilere vatandaşlık hakkı tanıyacak kanuni düzenlemeyi 29.07.2021 tarihinde mecliste oy çokluğuyla kabul etmiş, kanun değişikliği Stevo PENDAROVSKI ve Talat CAFERI’ nin imzalarıyla 174 sayılı Resmi Gazetede 30.07.2021 tarihinde yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.

Kuzey Makedonya Vatandaşlık Kanunu

Law on Citizenship of the Republic of Macedonia
(“Official Gazette of the Republic of Macedonia” no. 67/1992; 8/2004, 98/2008, 158/2011, 174/2021)

Kuzey Makedonya Vatandaşlığına başvurabilme hakkı, eski Yugoslavya Cumhuriyeti Vatandaşı (şu an ki Kuzey Makedonya vatandaşı) olup, Türkiye’de dahil olmak üzere başka bir ülkeye cinsiyeti, ırkı, rengi, milli ve sosyal geçmişi, milliyeti, politik veya dini mensubiyeti, mülkü veya sosyal statüsü nedeniyle göç eden kişileri ve bunların 1. dereceye kadar olan kan hısımlarını kapsamaktadır. (Kuzey Makedonya Vatandaşlık Yasası m. 8/f.1, f.2)

Bu bağlamda Kuzey Makedonya Cumhuriyetine başvurabilme hakkı münhasıran, Makedonya’da yaşamış ve Türkiye’ye göç etmiş eski Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Vatandaşı olan kişiler ile bunların eşi, annesi, babası ve çocuklarını kapsamaktadır. (Kuzey Makedonya Vatandaşlık Yasası m. 8/f. 2, 8/f. 1)

VATANDAŞLIĞA BAŞVURU DA ARANAN ŞARTLAR
Kuzey Makedonya Vatandaşlığına başvurmak isteyen kişilerin yerine getirmesi gereken şartlar şu şekildedir;

1) En az 18 yaşını doldurmuş olmak (m. 7 / f.1, 1)
2) Maddi ve sosyal imkanlar ölçüsünde bir konutu ve kalıcı bir gelir kaynağına sahip olması (m.7/f.1, 3),
3) Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde en az bir yıl hapis cezasına çarptırılmamış veya uyruğunda bulunduğu devlet tarafından re’sen kovuşturulan suçlar nedeniyle Kuzey Makedonya’da cezalandırılabilir olmamak (m.7/f. 1, 4),
4) Kuzey Makedonya Cumhuriyetinde veya uyruğunda bulunduğu olduğu ülkede hakkında cezai işlem başlatılmamış olmak (m.7/f.1, 5),
5) Kuzey Makedonya Cumhuriyetinde ikamet yasağına tabi olmamak, (m. 7/f.1, 7),
6) Kuzey Makedonya Cumhuriyeti vatandaşlığına kabulü halinde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin milli güvenliği veya savunmasını tehlikeye atmamak (m. 7/f. 1, 8),
7) Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin sadık bir vatandaşı olma yeminini imzalamak (m. 7/f.1, 9),

ARANMAYACAK ŞARTLAR
Bu şartların dışında 7 inci maddeye göre normal vatandaşlık başvurularında aranan,

1) en az 8 yıldır Makedonya’da ikamet etmiş ve halen ikamet ediyor olma şartı (m.7/f. 1, 2),
2) Makedonca dilini halka iletişim kurabilecek düzeyde bilme şartı (m. 7/f.1, 6)
3) Uyruğunda bulunduğu mevcut vatandaşlığından feragat etme/ayrılma (m. 7/f.1, 10)

şartları Türkiye’ye göç eden eski Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Vatandaşı olan kişiler ile bunların eşi, annesi, babası ve çocukları için aranmaz.

VATANDAŞLIĞA DOĞRUDAN BAŞVURU YAPAMAYACAK KİŞİLER

Kuzey Makedonya Vatandaşlık Kanunun 8 inci maddesi, göçmen kişilere vatandaşlık verilmesi hakkını bu yalnızca bu kişiler ile bunların 1. dereceye kadar olan kan hısımlarıyla sınırlı tutmuştur.

Dolayısıyla Türkiye’ye göç etmiş eski Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Vatandaşı olan kişiler ile bunların eşi, annesi, babası ve çocukları vatandaşlığa başvurabilecek olup, bunların dışında olan kişiler (örneğin torunlar) başvuramayacaktır.

Bu durumda olan Türkiye’ye göç etmiş eski Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Vatandaşı olan kişiler ile bunların eşi, annesi, babası ve çocukları olan kişilere, Kuzey Makedonya’daki vatandaşlık işlemlerini başlatabilmeleri için, hem Türkiye’de hem de Makedonya’da işbirliği içerisinde olduğumuz meslektaşlarımız aracılığı ile hukuki destek sağlamaktayız.

Av. C. Erdi Sarı | Av. Begüm Sarı
SARI & PARTNERS 

  • Kaynak: Law on Citizenship of the Republic of Macedonia (174/2021)
  • Kaynak: https://opserver.mk/politika/pendarovski-nema-da-gi-potpishe-izmenite-vo-izborniot-zakonik-vo-segashnata-predlozhena-forma-potpis-staven-na-zakonot-za-drzhavjanstvo/ – 29.07.2021
  • https://www.trt.net.tr/makedonski/rieghion/2021/07/29/sobraniieto-na-sievierna-makiedonija-gho-izghlasa-zakonot-za-drzhavjanstvo-koj-ghi-zasiegha-odblizu-i-isielienitsitie-vo-turtsija-1682439 – 29.07.2021

YASAL HATIRLATMA
1136 sayılı Avukatlık Kanunun 164 üncü maddesi uyarınca, ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi yasaktır. Bu kapsamda bir avukatlık bürosu olarak, Kuzey Makedonya Vatandaşlığına ilişkin başvuru süreci ve hak sahibi olup olmadığınız hususunda tarafımızca ücretsiz bilgi verilmemektedir. Talebiniz halinde görüşmeler, bizzat ofisimizde veya görüntülü/sesli konferans suretiyle (whatsapp, facetime, zoom) üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.