TÜRKİYE’DE ALACAK TAKİBİ

TÜRKİYE’DE ALACAK (İCRA) TAKİBİ

Şirket müşteriniz firmanıza olan fatura borçlarını ödemiyor mu? Büromuz Türkiye’deki alacaklarınızın takibi ve Türk İcra Hukuku’nda tahsili için gerekli olan yöntem ve teknik bilgilere sahip olup, bu tür alacakların Türkiye’de tahsili konusunda Almanya, Avusturya, İsviçre, Lihtenştayn, Lüksemburg, Belçika veya Hollanda yaşayan yerli/yabancı gerçek veya tüzel kişi müvekkillere de hizmet vermektedir.

Borçlunuzun borcunu ödemediği durumlar için tavsiyeler:

 • Müşterinizi arayarak ödemenin neden gerçekleşmediğini sorun;
 • Ardı ardına ödeme ihtarı göndermeniz ticari ilişkinizi zedeleyebilir;
 • Tüm detayları ve faturaları içeren anlaşılabilir sadece bir ihtarname gönderin;
 • Hatırlatma veya ihtarnamenizde müşterinize  7-15 gün süre tanıyın;
 • Sözlü anlaşmaların yaygın olduğunu unutmayın;
 • Görüşme ve anlaşmaların iyi anlaşıldığından ve sonrasında yazıya dökülüp imzalandığından emin olun;
 • Borçlunuzun size anlattığı hikayelere fazlasıyla kanıp hukuki olarak harekete geçmeyi fazla geciktirmeyin.

Türkiye Özelinde Alacak Takip Prosedürleri

Türkiye’de yapılacak olan alacak takiplerinde iki farklı aşamada hizmet veriyoruz. İlk aşama olarak borcunuzun tahsili için yasal yollara başvurmadan çabalıyoruz. Bu yolla alacağınızın tahsil edilemeyeceği anlaşıldığında ikinci yol olan mahkeme yoluna başvuruyoruz. Bir avukatlık bürosu olarak iki aşamada da sizlere hizmet sunuyoruz.

1. Türk Cebri İcra Yoluna Başvurmadan

 

Prensip olarak tüm alacak takiplerine bu yol ile başlıyoruz. Bu yol ile borcun sulh yolu ile tahsil edilip edilemeyeceğini görürken, diğer yandan ortaya çıkacak muhtemel mahkeme masraflarını önleme amacı güdüyoruz. Türkiye’de bulunan müşteriniz ile irtibata geçiyor ve ödeme yapması gerektiğini kendisine bildiriyoruz. Bu aşamada gerçekleştirdiğimiz işlemler:

 • İhtarname ve telefon görüşmeleri: Borçlunuza ihtarname gönderdikten sonra telefon ile kendileriyle irtibata geçiyor ve bir kaç gün için süre verip faiz ve masrafları ile birlikte ödemenin yapılması için talepte bulunuyoruz.
 • Ödeme planı üzerinde anlaşılması: Türk avukatlarımız ülkelerinin ticari teamülleri ve kanunları hakkındaki bilgilerini kullanarak borçlunuzu ödeme planı üzerinde anlaşmaya ikna edebilirler. Bu uzlaşma yöntemi borçlunuzu ödeme yapmaya ikna etmek için etkili bir yöntemdir ve yasal yollara başvurulması gerektiği taktirde borçlunuzun aleyhine kanıt teşkil eder.
 • Ödeme yapılmadığı taktirde yasal yola başvurulacağı ihtarı: Avukatlarımız aracılığıyla en kısa zamanda yasal yollara başvurulacağının karşı tarafa bildirilmesi de borçlunuzu ödeme yapması için baskı altına alan etkili bir yöntemdir.

2. Türk Cebri İcra Yoluna Başvurarak

 

Şayet borçlunuzun ilk aşamadaki tüm çabalarımıza rağmen ödemeye hala yanaşmaması durumunda, sizinde onayınız aldıktan sonra, ilgili konuyu mahkemeye taşıyoruz. Elbette bu aşamaya geçmeden önce tarafınızı ilgili masraf ve ücretler hakkında önceden bilgilendiriyor ve onayınızı almadan işleme geçmiyoruz. Türkiye’de başlatılabilecek olan muhtemel yasal yollar:

 • İcra takibi: Alacaklı olarak borçlunuza karşı ilamsız icra takibini yetkili icra dairesi nezdinde başlatabilirsiniz. İcra memuru talebiniz üzerine bir ödeme emri düzenler ve borçlunuzun adresine tebligat çıkarır. Tebligatın borçluya ulaşmasından itibaren, borçlunun borca itiraz etmesi için 7 günlük bir süre vardır. Bu süre zarfı içerisinde borca itiraz edildiği taktirde, icra takibi durur. İtirazın iptali için ilgili icra mahkemesine alacaklı tarafından başvurulması zorunlu hale gelir. Şayet borçlu süresi içinde borca itiraz etmez ise icra takibi kesinleşir ve borçlu hakkında malvarlığı araştırması yapılabilir, bulunan malvarlıklarına haciz konulabilir. Borçlunun üçüncü kişilerden alacaklarına haciz koyulabilmesi de mümkündür.
 • Alacak davası: Talebinizin ya da taraflar arasındaki uyuşmazlığın durumuna göre yetkili mahkemede borçluya karşı alacak davası açabilirsiniz. Alacak davası açtığınız taktirde alacağınızın ispat yükü sizdedir. Türkiye’de uyuşmazlığın derinliğine göre alacak davaları bir hayli uzun sürebilir. Lehinize çıkan kararla birlikte ilamlı icra yolu ile alacağınızı tahsil edebilme yolu açılır.

Avukatlık Büromuz Türkiye’de tahsil edilmesi gereken alacaklarla ilgili olarak Almanya, Avusturya, İsviçre, Lihtenştayn, Lüksemburg, Belçika veya Hollanda ikamet eden yerli/yabancı gerçek veya tüzel kişi müvekkillerimize hizmet vermektedir.

Almanya’daki büromuza hafta içi her gün mesai saatleri arasında ulaşabilirsiniz.

Nerede soydaşımız, yurttaşımız ve insanımız var ise, biz oradayız

SARI & PARTNERS

İletişim ve adres bilgileri için tıklayın.

ALMANYA’DA ALACAK TAKİBİ

ALMANYA’DA ALACAK (İCRA) TAKİBİ

Almanya’daki müşteriniz borcunu ödemiyor mu? Çoğu zaman borçlunun ilk ihtarnameye verdiği reaksiyona bağlı olarak konunun mahkemeye taşınıp taşınmayacağı hususu kendisini belli eder. Alman hukuk sistemi taraflar arasında bir sözleşme olup olmadığına odaklandığından, iddianızın mahkemede ispatı için ticari işleme konu olan tüm bilgi ve belgeleri düzenli tutmanız gerekmektedir. Almanya’da yerleşik avukatlarımız alacağınızın tahsilini gerçekleştirebilecek bilgi ve birikime sahiptirler. Almanya’daki alacaklarınızı kararlı ve efektif bir şekilde borçlunuzun üstüne gidip tahsil edebiliriz.

Borçlunuzun borcunu ödemediği durumlar için tavsiyeler:

 • Borcunu gününde ödemeyen borçlunuza vakit kaybetmeden ihtarname gönderin.
 • Borcun vadesi için belirli bir gün ve süre belirtmeyi unutmayın.
 • Almanya’da ortalama vade süresi 14 gündür.
 • Şayet gecikme faizi hususlarında anlaştıysanız ihtarnamenizde ayrıca belirtmeyi unutmayınız.
 • İhtarnamenize ödeme yapılmadığı taktirde masrafları onlara ait olmak üzere alacak tahsilatı için avukatınıza başvuracağınız uyarısını da ekleyiniz.
 • Aranızdaki anlaşmaların yazılı halde olmasına dikkat ediniz.
 • Tüm yazışmalarınızı kaydedip, arşivleyiniz.

Dürüstlüğe ve samimiyete dayalı danışmanlık biçimi

Sizlere alacağınızın tahsil edilebilirlik şansı hakkında her zaman dürüst ve samimi danışmanlık sağlarız. Sizin çıkarlarınızı ilk derecede gözetir, sizin tercih ve önceliklerinize uygun olan en iyi opsiyonları ve tahsilat yollarını baz alarak hizmet sunar ve bunu kuruluşumuzun temel değerleri olan dürüstlük ve adalet anlayışı çerçevesinde yaparız.

Almanya Özelinde Alacak Takip Prosedürleri

Almanya’da yapılacak olan alacak takiplerinde iki farklı aşamada hizmet veriyoruz. İlk aşamada gereksiz mahkeme masraflarına sebebiyet vermemek adına borcunuzun tahsili için yasal yollara başvurmadan çabalıyoruz. Bu yolla alacağınızın tahsil edilemeyeceği anlaşıldığında ikinci yol olan mahkeme yoluna başvuruyoruz. Bir avukatlık bürosu olarak iki aşamada da sizlere hizmet sunuyoruz.

1. Alman Cebri İcra Yoluna Başvurmadan

Prensip olarak tüm alacak takiplerine bu yol ile başlıyoruz. Bu yol ile borcun sulh yolu ile tahsil edilip edilemeyeceğini görürken, diğer yandan ortaya çıkacak muhtemel mahkeme masraflarını önleme amacı güdüyoruz. Almanya’daki müşteriniz ile irtibata geçiyor ve ödeme yapması gerektiğini kendisine bildiriyoruz. Bu aşamada gerçekleştirdiğimiz işlemler:

 • İhtarname ve telefon görüşmeleri: Borçlunuza ihtarname gönderdikten sonra telefon ile kendileriyle irtibata geçiyor ve bir kaç gün için süre verip faiz ve masrafları ile birlikte ödemenin yapılması için talepte bulunuyoruz.
 • Ödeme yapılmadığı taktirde yasal yola başvurulacağı ihtarı: Genelde ödeme yapmaya yanaşmayan borçlunuza en kısa zamanda mahkeme yoluna başvurulacağını ihtar ederek bu yol ile borçlunuzu ödeme yapması için zorluyoruz. Bu yol ile alacağınızın sürüncemede bırakılmasını engellemeye çalışıyoruz.

2. Alman Cebri İcra Yoluna Başvurarak

Şayet borçlunuzun ilk aşamadaki tüm çabalarımıza rağmen ödemeye hala yanaşmaması durumunda, sizinde onayınız alındıktan sonra, ilgili konuyu mahkemeye taşıyoruz. Elbette bu aşamaya geçmeden önce tarafınızı ilgili masraf ve ücretler hakkında önceden bilgilendiriyor ve onayınızı almadan işleme geçmiyoruz. Almanya’da başlatılabilecek olan muhtemel yasal yollar:

 • “Mahnverfahren”: Mahnverfahren kısaca çekişmesiz konuların karara bağlandığı hızlandırılmış prosedür (dava şekli) olarak tanımlanabilir. Bu yol ile çok kısa bir zaman zarfında borcun ve dava masraflarının ödenmesini içeren icra emrini alabilirsiniz. Borçlunuzun bu emre karşı itiraz edebilmesi için bir kaç haftalık bir süresi olmakla birlikte, herhangi bir itirazda bulunulmadığı taktirde, karar kesinleşir ve gerektiği taktirde icraya geçilebilmesinin önü açılır. İcra aşamasında borçlunuzun banka hesabi dondurulabilir.

 

 • Alacak Davası: Şayet alacak konusu çekişmeli ise genel alacak davası açarak konuyu mahkemeye taşımak daha uygun olacaktır. Alacak davası açıldığı taktirde iki tarafta iddiasını ispat ile mükellef olduğundan ispata yarar belgeleri mahkemeye sunmak zorundadırlar. Bir ya da bir kaç duruşma sonrasında genelde mahkeme uyuşmazlık hakkında kararını vermektedir. Karar lehinize gelmesine rağmen borçlunuz ödemeye yanaşmadığı taktirde ise icra yolu ile karar infaz edilerek borçlu ödemeye yapmaya zorlanabilir. En yaygın yaptırımlardan biri ise borçlunun banka hesaplarının dondurulması olacaktır. Mahkemeye başvurmadan önce karşı taraf ile anlaşmakta pratikte mümkün olan opsiyonlardan birisidir.

 

 • Avrupa Ödeme Emri: Konunun çekişmesiz olduğu durumlarda, iki tarafında Avrupa Birliği içersinde ikametgahının olması şartıyla bu yola başvurmak mümkündür. Dosyanız ile ilgilenen avukatımız dosyanın durumuna göre hangi yolun daha makul olduğu konusunda size tavsiyede bulunacaktır. Avrupa ödeme emri için alacaklının klasik formu doldurması ve yetkili mahkemeye sunması gerekmektedir. Formun sunulmasından itibaren borçlu 30 gün içerisinde itiraz etme hakkına sahiptir. Süresi içerisinde borçlu tarafından mahkemeye herhangi bir itiraz sunulmadığı taktirde, mahkemeden ödeme emrinin kesinleştirilmesi ve infazı istenebilir. Bu karar her üye ülkede uygulanabilir bir karardır. Fakat bu yol çekişmeli konular için tavsiye edilmez. Bu yolun tek avantajı hızlı ve daha az masraflı bir yol olması olup, şayet itiraz ile çekişmeli hale geldiği taktirde alacak davası açılması gerekir.

Avukatlık Büromuz Almanya’da tahsil edilmesi gereken alacaklarla ilgili olarak gerçek veya tüzel kişi müvekkillerimize hizmet vermektedir.

Büromuza hafta içi her gün mesai saatleri arasında ulaşabilirsiniz.