Türk vatandaşlığını yeniden kazandığımı/kazandığımı Alman makamlarına bildirmek zorundamıyım ?

Alman Pasaport Kanununun 15. Maddesi’nin 1. fıkrasının 4 numaralı bendine göre yabancı bir vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin bildirim yükümlülükleri ile Alman Kimlik Kanununun 27. Maddesi’nin 1. fıkrasının 4 numaralı bendine göre yabancı bir vatandaşlığın edinimine ilişkin bildirim yükümlülükleri 27.06.2024 tarihinden itibaren KALDIRILACAKTIR.

27.06.2024 tarihinden itibaren yabancı bir vatandaşlığın kazanılmasında bildirim zorunluluğu artık YOKTUR.

27.06.2024 tarihinden itibaren yetkili Alman makamlarına/Vatandaşlık dairelerine/Belediyelere Türk vatandaşlığının kazanıldığı/yeniden kazanıldığı hakkındaki bildirim sadece İSTEĞE BAĞLIDIR.

Buna rağmen, Türk vatandaşlığının kazanımını/yeniden kazanımını ilgili makama bildirmenizi öneririz, böylece yasal çift vatandaşlık Alman nüfus kayıtlarına kaydedilir.

Av. C. Erdi Sarı

Ceza Hukuku

Ceza Avukatı

Hukuk sistemimizde özel bir tanımı bulunmayan ceza avukatı, halk arasında ceza davalarına bakan ve ceza hukuku alanındaki müvekkillerini temsil eden avukatlar için kullanılan bir terimdir. 

Ceza Avukatı, bir suçla itham edilen müvekkilini savunur ve mahkemeye sanıkların masumiyetinin değerlendirmesinde yardımcı olur. Hızlı tempolu bir uygulama alanıdır ve bu nedenle profesyonelce takip edebilmek için etkili pratik eğitim gerektirir. Ceza avukatı olmak için baskı altında çalışabilmek ve düşünebilmek çok önemlidir. Ceza hukuku çok fazla araştırma ve delil toplamayı gerektirir.

Ağır Ceza Mahkemelerinde Görülen Davalar

Hukukun önemli bir kısmını kaplayan ağır ceza mahkemelerinde görülen davalar Ceza Muhakemeleri Kanunu ve sair kanunlar saklı kalmak suretiyle, Türk Ceza Kanununda belirtilen irtikap suçu, yağma suçu, nitelikli dolandırıcılık suçu, kasten adam öldürme suçu, örgütlü suçlar, soykırım suçu, işkence suçu, cinsel saldırı suçu, çocukların cinsel istismarı suçu ve daha bir çok suça bakar. Bununla birlikte, ağırlaştırılmış müebbet, müebbet hapis ve on yıldan uzun süreli hapis cezasını gerektiren suçlara dair davalar da ağır ceza avukatının görev alanı içerisinde ağır ceza mahkemelerinde görülürler.

Ceza Avukatının Çalışma Alanları

Ceza mahkemelerinin görev alanına giren her davada ceza avukatları görev alabilir. Cinsel saldırı, cinsel istismar, işkence, kasten yaralama, tehdit, hırsızlık, hakaret, konut dokunulmazlığını ihlal, yağma, kasten öldürme, taksirle öldürme, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, örgüt, işkence, soykırım, parada sahtecilik suçları ile ilgili davalarda görev alan avukatlar ceza avukatlarıdır.

Ağır ceza davalarında avukat tutma zorunluluğu

Kural olarak, Türk Hukuk Sisteminde avukatla temsil olma zorunluluğu yoktur. Günümüzde ağır ceza avukatlarının ücretlerinin nispeten yüksek olması nedeniyle davalarda tecrübeli bir avukatla savunulamamanın eksikliği telafisi olmayan hak ve menfaat kayıplarına neden olabilir. Bunun önüne geçmek için bazı ağır ceza davalarında ve durumlarda CMK tarafından ayrı bir düzenleme yapılmış ve ağır ceza mahkemesinde yargılanan bir sanığın avukatla temsil edilmesi kanunlarımızca zorunlu tutulmuştur.

Hakkınızda bir soruşturma veya kovuşturma açıldıysa, mutlaka bu konuda bir avukattan destek alın.
Bu konuda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

GÖÇMENLERE MAKEDONYA VATANDAŞLIĞI

MAKEDONYA GÖÇMENİ OLAN KİŞİLERE MÜJDE

1955 VE SONRASINDA TÜRKİYE’YE GÖÇ EDEN VE MAKEDONYA’DA DOĞAN KİŞİLERE, KUZEY MAKEDONYA VATANDAŞLIĞINA BAŞVURABİLME HAKKI GETİRİLDİ. (31.07.2021)

Değerli okuyucularımız, bildiğiniz üzere 1955 veya sonrasında Kuzey Makedonya Cumhuriyetinde (eski adıyla Yugoslavya Cumhuriyeti’ne bağlı Makedonya özerk bölgesinde) doğup, Türkiye’ye göç eden kişiler “anavatana göç etmiş ve yugoslavya vatandaşlığı haklarından feragat etmiş” olmaları sebebiyle Makedonya vatandaşlığına başvuramıyordu.

29.07.2021 tarihinde Kuzey Makedonya Meclisinde 57 milletvekilinin “evet”, 32 milletvekilinin ise “hayır” oyu ile Türkiye’ye göç edenleri ilgilendiren Kuzey Makedonya Vatandaşlık Kanunundaki 8. maddeyi ortadan kaldıran önemli değişiklik kabul edildi.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski, 29.07.2021 tarihinde 57 “lehte”, 32 “aleyhte” ve “çekimser” oyla kabul edilen Vatandaşlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’u imzalamıştır.

Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin 29.07.2021 tarihinde mecliste oy çokluğuyla kabul ettiği yasa değişikliği Stevo PENDAROVSKI ve Talat CAFERI’ nin imzalarıyla birlikte, 174 sayılı Resmi Gazetede 30.07.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Bu zamana kadar Türkiye’ye yıllar önce göç etmiş Makedonya göçmenlerinin Makedonya Vatandaşlığına başvuruları Vatandaşlık Yasasının 8. Maddesinin 2 inci fıkrası kapsamında “ana vatana göç ettikleri” gerekçesiyle reddediliyordu.

Eski vatandaşlık yasasının 8. maddesinin ikinci fıkrasının değişmesiyle, kısacası ‘anavatan’ kavramının çekilmesiyle birlikte, Makedonya’dan çeşitli nedenlerle Türkiye’ye göç etmiş soydaşlarımıza da yeniden Makedonya vatandaşlığına başvurabilme hakkı sağlanmaktadır.

Böylece, yıllar önce Makedonya’da doğup, Türkiye Cumhuriyeti’ne göç eden kişilere, AB resmi üye adayı statüsünde olan Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin vatandaşlığına başvurma hakkı tanınmış,  böylece “ana vatana göç etti” ibaresinden dolayı başvuru hakkı bulunmayan vatandaşların önündeki yasal engel kaldırılmıştır.

Bu durumda olan Makedonya göçmeni kişilere, Kuzey Makedonya’daki vatandaşlık işlemlerini başlatabilmeleri için, hem Türkiye’de hem de Makedonya’da işbirliği içerisinde olduğumuz meslektaşlarımız aracılığı ile hukuki destek sağlamaktayız.

KUZEY MAKEDONYA VATANDAŞLIĞINA BAŞVURU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

Av. C. Erdi Sarı | Av. Begüm Sarı
SARI & PARTNERS 

  • Kaynak: https://opserver.mk/politika/pendarovski-nema-da-gi-potpishe-izmenite-vo-izborniot-zakonik-vo-segashnata-predlozhena-forma-potpis-staven-na-zakonot-za-drzhavjanstvo/ – 29.07.2021
  • https://www.trt.net.tr/makedonski/rieghion/2021/07/29/sobraniieto-na-sievierna-makiedonija-gho-izghlasa-zakonot-za-drzhavjanstvo-koj-ghi-zasiegha-odblizu-i-isielienitsitie-vo-turtsija-1682439 – 29.07.2021