Borçlanma talebinde bulunabilmek için gerekli şartlar;

1) Erkekler için

a) Yurtdışında “Türk vatandaşı olarak” çalışılan sigortalılık süreleri ve 1 yıla kadar olan işsizlik süreleri (Mavi Kartlı olarak yurtdışında çalışılan süreler borçlanılamaz)

b) Borçlanma talep anında Türk vatandaşı ya da Mavi Kart hamili olunması

2) Kadınlar için

a) Yurtdışında “Türk vatandaşı olarak” çalışılan sigortalılık süreleri ve 1 yıla kadar olan işsizlik süreleri ya da ev kadını olarak (bekar, evli, dul farketmez) çalışılmayan süreler (Mavi Kartlı olarak yurtdışında çalışılan ya da Mavi Kartlı ev kadını olarak yurtdışında geçirilen süreler borçlanılamaz)

b) Borçlanma talep anında Türk vatandaşı ya da Mavi Kart hamili olunması

ÇAKIŞMA VE TÜRKİYE’DE BULUNULAN ZAMANLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİ
Erkeklerin özellikle borçlanmak istediği sürelerde fiili olarak yurt dışında bulunup bulunmadığına, Türkiye’de de çakışan bir sigortası olup olmadığına özen göstererek başvuru yapması gerekmektedir. Zira SGK Türkiye’deki sigortalılık süreleri ile yurtdışındaki sigortalılık süreleri çakışması ya da borçlanılan sürelerde yurt dışında olmadığı hudut kapılarından alınacak giriş çıkış belgeleri ile tespit olunması durumunda, borçlanılan ya da borçlanılacak süreleri, istisnalar ve özel haller dışında, kural olarak iptal ve red etmektedir. Yine aynı şekilde, ev hanımı olarak borçlanılacak sürelerde de, yurtdışında olunduğundan emin olunmalı, aksi yurda giriş çıkış belgeleri, sigorta cetvelleri ya da pasaport fotokopileri ile ispat edilmesi ya da SGK müfettişlerince tespit edilmesi durumunda, borçlanılan ya da borçlanılacak süreler iptal ve red edilmektedir.

Almanya’dan yurtdışı borçlanma yapmak için gerekli belgeler:

1- Son 1 ay içinde Alman Emeklilik Sigortasından alınmış Sigorta Döküm Cetveli (Rentenversicherungsverlauf der Deutschen Rentenversicherung)

2- Son 1 ay içinde Konsolosluk Çalışma Ataşeliğinden alınmış “Çalışma ve İkamet Belgesi” orijinali. (Bu belge alınmadan önce daha önce çalışılmış tüm işyerlerinden işe giriş çıkış tarihlerini gösterir belgeler alınarak Çalışma Ataşesine teslim edilecek.)

3- Türkiye’deki çalışmalarını gösterir işe ilk giriş bildirgesi, işten çıkış bildirgesi veya çalışma 1 aydan daha eski ise SGK hizmet dökümü. (E-Devlet şifreniz varsa, www.turkiye.gov.tr adresinden basabilirsiniz.)

4- Özellikle ev kadını borçlanması yapacak olan kadınlar için Almanya’ya giriş tarihinden itibaren Türkiye’ye giriş çıkış tarihlerini gösterir Emniyet Müdürlüğü yazısı. Erkekler için sadece SGK’lı çalıştığı döneme ait giriş çıkış tarihlerinin görünmesi yeterlidir.

5- Saklanıyorsa eski ve yeni pasaportların ve giriş çıkış damgalarının bulunduğu sayfaların fotokopisi.

6- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz, nüfus cüzdanı fotokopisi, doğumla Türk vatandaşı olup çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığından ayrılmışsanız, Mavi Kart fotokopisi

7- Kişi Türkiye’de Bağ-kur’a bir şekilde kaydolmuşsa Bağ-kur’luluk dökümü. Priminin ödenip ödenmediğine ilişkin bilgi. (E-Devlet şifreniz varsa, www.turkiye.gov.tr adresinden basabilirsiniz.)

8- Türk vatandaşlığı izinle kaybedilmişse Bakanlar Kurulu’nun Türk Vatandaşlığının kaybına ilişkin Nüfus müdürlüklerinden alınacak (vatandaşlıktan izinle ve hangi tarihte çıktığınızı gösteren) vukuatlı nüfus kayıt örneği aslı.

9- Türkiye’de çalışırken ikametgahın birincil ikametgah olarak Türkiye’ye aldırılıp aldırılmadığı bilgisi. Aldırıldı ise Türkiye İkametgah adresi olarak bildirilen adres bilgisi. (E-Devlet şifreniz varsa, www.turkiye.gov.tr adresinden basabilirsiniz.)

10- Daha önce Yurtdışı Borçlanma Talebinde bulunulmuşsa “Borçlanma Talep Dilekçesi”, SGK’nın cevabi yazısı “Borç Tahakkuk Cetveli”, ödeme yapılmışsa dekont fotokopisi ve varsa diğer tüm SGK yazışmaları, itirazlar vb.

Yurtdışı borçlanmasından sonra aylık (emeklilik maaş bağlama) talebinde bulunulacaksa;

11- Almanya’da halen resmi olarak ikamet ediyor iseniz, Almanya’da bağlı olduğunuz belediye den alacağınız İkamet Belgesi (Meldebescheinigung) aslı ve onaylı Türkçe tercümesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.