TÜRKİYE’DE ALACAK (İCRA) TAKİBİ

Şirket müşteriniz firmanıza olan fatura borçlarını ödemiyor mu? Büromuz Türkiye’deki alacaklarınızın takibi ve Türk İcra Hukuku’nda tahsili için gerekli olan yöntem ve teknik bilgilere sahip olup, bu tür alacakların Türkiye’de tahsili konusunda Almanya, Avusturya, İsviçre, Lihtenştayn, Lüksemburg, Belçika veya Hollanda yaşayan yerli/yabancı gerçek veya tüzel kişi müvekkillere de hizmet vermektedir.

Borçlunuzun borcunu ödemediği durumlar için tavsiyeler:

 • Müşterinizi arayarak ödemenin neden gerçekleşmediğini sorun;
 • Ardı ardına ödeme ihtarı göndermeniz ticari ilişkinizi zedeleyebilir;
 • Tüm detayları ve faturaları içeren anlaşılabilir sadece bir ihtarname gönderin;
 • Hatırlatma veya ihtarnamenizde müşterinize  7-15 gün süre tanıyın;
 • Sözlü anlaşmaların yaygın olduğunu unutmayın;
 • Görüşme ve anlaşmaların iyi anlaşıldığından ve sonrasında yazıya dökülüp imzalandığından emin olun;
 • Borçlunuzun size anlattığı hikayelere fazlasıyla kanıp hukuki olarak harekete geçmeyi fazla geciktirmeyin.

Türkiye Özelinde Alacak Takip Prosedürleri

Türkiye’de yapılacak olan alacak takiplerinde iki farklı aşamada hizmet veriyoruz. İlk aşama olarak borcunuzun tahsili için yasal yollara başvurmadan çabalıyoruz. Bu yolla alacağınızın tahsil edilemeyeceği anlaşıldığında ikinci yol olan mahkeme yoluna başvuruyoruz. Bir avukatlık bürosu olarak iki aşamada da sizlere hizmet sunuyoruz.

1. Türk Cebri İcra Yoluna Başvurmadan

 

Prensip olarak tüm alacak takiplerine bu yol ile başlıyoruz. Bu yol ile borcun sulh yolu ile tahsil edilip edilemeyeceğini görürken, diğer yandan ortaya çıkacak muhtemel mahkeme masraflarını önleme amacı güdüyoruz. Türkiye’de bulunan müşteriniz ile irtibata geçiyor ve ödeme yapması gerektiğini kendisine bildiriyoruz. Bu aşamada gerçekleştirdiğimiz işlemler:

 • İhtarname ve telefon görüşmeleri: Borçlunuza ihtarname gönderdikten sonra telefon ile kendileriyle irtibata geçiyor ve bir kaç gün için süre verip faiz ve masrafları ile birlikte ödemenin yapılması için talepte bulunuyoruz.
 • Ödeme planı üzerinde anlaşılması: Türk avukatlarımız ülkelerinin ticari teamülleri ve kanunları hakkındaki bilgilerini kullanarak borçlunuzu ödeme planı üzerinde anlaşmaya ikna edebilirler. Bu uzlaşma yöntemi borçlunuzu ödeme yapmaya ikna etmek için etkili bir yöntemdir ve yasal yollara başvurulması gerektiği taktirde borçlunuzun aleyhine kanıt teşkil eder.
 • Ödeme yapılmadığı taktirde yasal yola başvurulacağı ihtarı: Avukatlarımız aracılığıyla en kısa zamanda yasal yollara başvurulacağının karşı tarafa bildirilmesi de borçlunuzu ödeme yapması için baskı altına alan etkili bir yöntemdir.

2. Türk Cebri İcra Yoluna Başvurarak

 

Şayet borçlunuzun ilk aşamadaki tüm çabalarımıza rağmen ödemeye hala yanaşmaması durumunda, sizinde onayınız aldıktan sonra, ilgili konuyu mahkemeye taşıyoruz. Elbette bu aşamaya geçmeden önce tarafınızı ilgili masraf ve ücretler hakkında önceden bilgilendiriyor ve onayınızı almadan işleme geçmiyoruz. Türkiye’de başlatılabilecek olan muhtemel yasal yollar:

 • İcra takibi: Alacaklı olarak borçlunuza karşı ilamsız icra takibini yetkili icra dairesi nezdinde başlatabilirsiniz. İcra memuru talebiniz üzerine bir ödeme emri düzenler ve borçlunuzun adresine tebligat çıkarır. Tebligatın borçluya ulaşmasından itibaren, borçlunun borca itiraz etmesi için 7 günlük bir süre vardır. Bu süre zarfı içerisinde borca itiraz edildiği taktirde, icra takibi durur. İtirazın iptali için ilgili icra mahkemesine alacaklı tarafından başvurulması zorunlu hale gelir. Şayet borçlu süresi içinde borca itiraz etmez ise icra takibi kesinleşir ve borçlu hakkında malvarlığı araştırması yapılabilir, bulunan malvarlıklarına haciz konulabilir. Borçlunun üçüncü kişilerden alacaklarına haciz koyulabilmesi de mümkündür.
 • Alacak davası: Talebinizin ya da taraflar arasındaki uyuşmazlığın durumuna göre yetkili mahkemede borçluya karşı alacak davası açabilirsiniz. Alacak davası açtığınız taktirde alacağınızın ispat yükü sizdedir. Türkiye’de uyuşmazlığın derinliğine göre alacak davaları bir hayli uzun sürebilir. Lehinize çıkan kararla birlikte ilamlı icra yolu ile alacağınızı tahsil edebilme yolu açılır.

Avukatlık Büromuz Türkiye’de tahsil edilmesi gereken alacaklarla ilgili olarak Almanya, Avusturya, İsviçre, Lihtenştayn, Lüksemburg, Belçika veya Hollanda ikamet eden yerli/yabancı gerçek veya tüzel kişi müvekkillerimize hizmet vermektedir.

Almanya’daki büromuza hafta içi her gün mesai saatleri arasında ulaşabilirsiniz.

Nerede soydaşımız, yurttaşımız ve insanımız var ise, biz oradayız

SARI & PARTNERS

İletişim ve adres bilgileri için tıklayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.